Martha Flora - Leren over dementie

Menu

Module 4: de leefomgeving

Hoe maak ik het thuis veilig en prettig voor iemand met dementie? Hoe kan ik zijn/haar leefomgeving zo optimaal mogelijk inrichten?

Doelgroep:
Uitvoerende teams en managementteams in de sector VVT, intramuraal of extramuraal

Duur:
4 dagen (2 contactdagen en 2 dagen thuis)

Resultaat:

  • basiskennis hoe de leefomgeving de zelfredzaamheid van iemand met dementie kan ondersteunen.
  • professioneel handelen in het bieden van passend prikkelaanbod in de leefomgeving
  • deelnemers zijn zich bewust van de eigen beleving die zij hebben bij het bieden van een passend prikkelaanbod
  • deelnemers kennen de dilemma’s die het autonoom handelen van de mens met dementie kan oproepen bij het samenleven van mensen met dementie

Meer in deze categorie

Module 1: persoonlijk welbevinden Module 2: de familie Module 3: gezondheid en ziekte Losse modules