Martha Flora - Leren over dementie

Menu

Module 1: persoonlijk welbevinden

Hoe zorg ik zo goed mogelijk voor iemand met dementie? Hoe zorg ik dat zijn/haar welbevinden maximaal is?

Doelgroep:
Uitvoerende teams en managementteams in de sector VVT, intramuraal of extramuraal

Duur:
4 dagen (2 contactdagen en 2 dagen thuis)

Resultaat:

  • basiskennis van palliatieve zorg en de meest voorkomende vormen van dementie
  • professioneel handelen in contact maken en onderhouden met de mens met dementie
  • deelnemers zijn zich bewust van wat persoonsgericht werken betekent en het hanteren van  de eigen beleving daarbij
  • deelnemers zijn zich bewust van de dilemma’s die de eigen regie voor de mens met dementie kan oproepen in relatie tot eigen handelen en het handelen in het team

Meer in deze categorie

Module 2: de familie Module 3: gezondheid en ziekte Module 4: de leefomgeving Losse modules