Martha Flora - Leren over dementie

Menu

Voor gemeenten

Door de vergrijzing zal het aantal mensen dat lijdt aan alzheimer sterk groeien. In 2050 zijn er in Nederland rond de 500.000 mensen met dementie. Wat betekent dat voor uw gemeente, nu en straks? Wat is dementie nou precies? Hoe zorgen we dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen wonen? Hoe kunnen we mantelzorgers helpen bij hun zware zorgtaak? De Martha Flora Hippocampus ondersteunt uw ambtenaren met programma’s op het gebied van dementiezorg.

Gemeenten en dementie

Hoe zorgen we dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen wonen? Hoe kunnen we mantelzorgers helpen bij hun zware zorgtaak? De Martha Flora Hippocampus ondersteunt uw ambtenaren.

Verder lezen

Onze programma's

Door onze programma’s leren gemeenteambtenaren belangrijke nieuwe dingen over dementie. Zodat zij op hun beurt betere ondersteuning kunnen bieden aan inwoners met dementie, de familie en de betrokke...

Verder lezen

Onze visie op leren

De Martha Flora Hippocampus biedt wetenschappelijk gefundeerde opleidingsprogramma’s voor zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en gemeenten. De grote kracht van onze programma’s is dat ze zijn ge...

Verder lezen