Martha Flora - Leren over dementie

Menu

Module 3: gezondheid en ziekte

Wat houdt de ziekte dementie precies in? Welke vormen en fases zijn er eigenlijk? En welke symptomen horen daar bij?

Doelgroep:
Uitvoerende teams en managementteams in de sector VVT, intramuraal of extramuraal

Duur:
4 dagen (2 contactdagen en 2 dagen thuis)

Resultaat:

  • verdieping dementiekennis in relatie tot cognitieve, gedragsmatige, psychiatrische en lichamelijke symptomen en veroudering in zijn algemeenheid
  • professioneel handelen en methodisch werken bij veranderingen in de mentale of fysieke gesteldheid van bewoners
  • deelnemers onderkennen het belang van methodisch werken en het hanteren van de eigen beleving daarbij
  • deelnemers kennen de dilemma’s die iemand met dementie kan oproepen, zowel in het handelen als bij bij gezondheidsvraagstukken

Meer in deze categorie

Module 1: persoonlijk welbevinden Module 2: de familie Module 4: de leefomgeving Losse modules