Martha Flora - Leren over dementie

Menu

Uw gemeente en de zorg voor mensen met dementie

Gemeenten en dementie
Door onze programma’s leren gemeenteambtenaren belangrijke nieuwe dingen over dementie. Zodat zij op hun beurt betere ondersteuning kunnen bieden aan mensen met dementie, hun familie en de betrokken mantelzorgers. Met als uiteindelijke doel dat mensen met dementie zo lang mogelijke mogelijk zelfredzaam kunnen zijn en thuis kunnen wonen. In waardigheid, veilig en met een maximale kwaliteit van leven. Wij zien geen patiënt, maar een mens. En van daaruit brengen wij onze ervaring en kennis kennis over dementie, veroudering en mantelzorg.

Alles in samenhang
Mensen met dementie hebben behoefte aan een integrale benadering. Verschillende aspecten moeten in samenhang vorm krijgen: hun welbevinden, de betrokkenheid van familie/naasten, de ziekte dementie, veroudering en de leefomgeving.

Eigen ervaring
De grote kracht van onze programma’s is dat ze zijn gebouwd op onze eigen ervaringen met dementiezorg. Ook wij leren nog elke dag.

Alle niveaus
Onze modules zijn geschikt voor professionals van alle niveaus. Lees hier meer over onze programma’s.

Meer in deze categorie

Onze programma's Onze visie op leren