Martha Flora - Leren over dementie

Menu

Onze programma’s

Door onze programma’s leren gemeenteambtenaren belangrijke nieuwe dingen over dementie. Zodat zij op hun beurt betere ondersteuning kunnen bieden aan inwoners met dementie, de familie en de betrokken mantelzorgers.

Wij bieden u:

Basisworkshop Alzheimer Experience
Deelnemers krijgen persoonlijke en ervaringsgerichte opdrachten tijdens een leerzame bijeenkomst. Je wisselt ervaringen uit en geeft die betekenis, zodat je ze kunt gebruiken in het dagelijks werk. Onderwerpen als bejegening en een persoonlijke benadering komen aan de orde. Van de mens met dementie maar ook van hun familie en mantelzorgers. Ook gaan we dieper in op de progressieve hersenziekte dementie.

Doelgroep:
Ambtenaren

Duur:
3 uur (contacttijd)

Resultaat:
Het verkleinen van de begrips- en kenniskloof. Meer bewustwording, begrip en kennis van de belevingswereld van de mens met dementie.

Power Course Dementie
In de unieke e-learning van de Power Course Dementie leren deelnemers meer over omgaan met dementie, aan de hand van korte filmpjes en dilemma’s. Met aandacht voor symptomen, dementie en emoties, gevolgen voor de omgeving en communicatie. Gebaseerd op herkenbare situaties thuis of op het werk. De online cursus duurt 4 uur en is individueel te volgen. Maar kan ook door groepen deelnemers gevolgd worden. Bekijk hier de trailer.

Workshops voor mantelzorgers
Desgewenst geven wij, in opdracht van uw gemeente, ook leerzame workshops voor mantelzorgers.

Meer in deze categorie

Gemeenten en dementie Onze visie op leren