Martha Flora - Leren over dementie

Menu

Onze visie op leren

De Martha Flora Hippocampus biedt wetenschappelijk gefundeerde opleidingsprogramma’s voor zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en gemeenten. De grote kracht van onze programma’s is dat ze zijn gebouwd op onze eigen ervaringen met dementiezorg. Ook wij leren nog elke dag!
Er zijn acht gecertificeerde Martha Flora/Silviahemmet trainers die onze programma’s uitvoeren.

Leren over dementie
Iemand met dementie ervaart elke dag, elk moment weer anders. Daarom is leren bij de Hippocampus er op gericht om deelnemers om te leren gaan met het onbekende, met het niet weten wat de dag zal brengen. Want als we mensen met dementie willen helpen om hun dagelijks leven vorm te geven, dan moeten we ook zelf leren om zekerheden los te laten. En om elke dag opnieuw contact te maken.

Contextgericht leren
Dat wat deelnemers bij ons leren wordt direct vertaald naar de dagelijkse praktijk van werken en leven. Want daar vindt de uiteindelijke zorg plaats, in samenwerking en interactie met anderen. Bij leren hoort ook: het organiseren van steun van alle betrokken partijen – de mens met dementie, de familie, de mantelzorgers. Reflectie en feedback zijn daarbij essentieel.

‘Flipping the classroom’
Wij werken volgens het principe van ‘flipping the classroom’. De theorie en de opdrachten maken de deelnemers thuis, in een virtuele leeromgeving en in hun eigen tijd. Daardoor blijft het aantal contacturen beperkt en daarmee de kosten ook. Tijdens de intensieve contacturen geldt: leren is ervaren, ervaren is leren. Er wordt in dialoog gewerkt en geleerd.

Het praktijkgedeelte van een programma bestaat uit één of twee modules van elk 3 uur.

Meer in deze categorie

Gemeenten en dementie Onze programma's