Martha Flora - Leren over dementie

Menu

Onderwijs en dementie

Onderwijs en dementie
Net als u vinden wij dat zorg over mensen moet gaan. Net als u vinden wij dat uw leerlingen trots moeten kunnen zijn op het mooie, complexe vak dat ze zo graag uitoefenen. Daarom werken wij samen met docenten en onderwijsontwikkelaars aan beter zorgonderwijs. Onderwijs dat leerlingen laat zien dat de zorg voor mensen met dementie draait om persoonlijke beleving en contact. De beleving van de mens met dementie én die van de leerlingen. Wij leren hen om geen patiënt te zien, maar een mens.

Alles in samenhang
Mensen met dementie hebben behoefte aan een integrale benadering. Verschillende aspecten moeten in samenhang vorm krijgen: hun welbevinden, de betrokkenheid van familie/naasten, de ziekte dementie, veroudering en de leefomgeving.

Professional pride
Martha Flora richt zich op dehospitalisatie en zorgt dat jonge mensen trots zijn op wat zij bijdragen aan de dementiezorg

Eigen ervaring
De grote kracht van onze programma’s is dat ze zijn gebouwd op onze eigen ervaringen met dementiezorg. Ook wij leren nog elke dag.

Palliatieve zorg bij dementie
Martha Flora Hippocampus heeft in Nederland de exclusieve rechten van Silviahemmet. Een wetenschappelijk onderbouwd programma, dat u in staat stelt om de best mogelijke palliatieve zorg te bieden aan mensen met dementie.

Lage kosten
Het leren is contextgericht en we werken volgens het principe van ‘flipping the classroom’ wat ook qua kosten veel voordelen heeft.

Innovatief
Martha Flora gebruikt innovatieve onderwijsmethoden. Gebaseerd op theorie en opdrachten direct naar de praktijk worden vertaald.

Programma’s
Bekijk hier de diverse programma’s.Onze modules zijn geschikt voor professionals van alle niveaus.

Meer in deze categorie

Onze programma's Onze visie op leren