Martha Flora - Leren over dementie

Menu

Martha Flora Empowerment

De Martha Flora Hippocampus biedt ook empowerment-trajecten voor uw medewerkers.

Dit zijn maatwerkprogramma’s, al dan niet in combinatie met organisatie-advies, managementcoaching, teamcoaching, teamdoorlichting en werving en selectie. Op basis van een quickscan – en in nauw overleg met u – stellen we dit programma op maat samen. Het is gebaseerd op een licentie-overeenkomst.

Meer in deze categorie

Zorgaanbieders en dementie Onze visie op leren