Martha Flora - Leren over dementie

Menu

Martha Flora Opleiding

Martha Flora Opleiding
Deze opleiding is gebaseerd op het toonaangevende zorgconcept Martha Flora . Deelnemers leren resultaatgericht te werken waar het gaat om persoonlijk welbevinden, de familie, de ziekte dementie, gezondheid en beschermd wonen. In overleg met u bepalen we op welke specifieke resultaten het programma zich moet richten.

Doelgroep:
Uitvoerende teams en managementteams in de sector VVT, intramuraal of extramuraal

Duur:
6 dagen (3 contactdagen en 3 dagen thuis)

Resultaat:
– Deelnemers hebben de Power Course Dementie doorlopen.

– Geïmplementeerde resultaatafspraken op teamniveau.

– Individuele competentie-ontwikkeling.

– Teamontwikkeling en teamdiagnose.

 

Meer in deze categorie